Homepage Úvod Odkazy Kontakty

Nadace Gideona Kleina



Gideon Klein       Nadace Gideona Kleina je nezisková organizace založená v roce 1994 sestrou Gideona Kleina Eliškou Kleinovou. Jejím cílem je podpora, šíření a provozování hudebních děl Gideona Kleina s cílem přispívat k rozvoji duchovních hodnot, které Gideon Klein svým dílem zanechal kulturnímu světu.

Prostředky Nadace pocházejí:
      • z darů a dědictví,
      • z příjmů plynoucích z majetku Nadace, zejména z autorských honorářů, vydavatelské činnosti apod.

Tyto prostředky slouží v souladu s cíli Nadace k udílení Cen Gideona Kleina, a to k podpoře
      • mladých umělců:
            a) ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a s Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde na návrh zmíněných fakult Nadace odměňuje mimořádné studentské výkony z oblasti interpretace, skladby a hudební teorie spojené s provozováním a teoretickou reflexí tvorby Gideona Kleina a se skladatelskou tvorbou blízkou cílům Nadace,
            b) formou soutěžních cen (Nadace udílí každoroční cenu pro nejlepšího českého účastníka interpretační soutěže Pražského jara),
      • k podpoře kulturních akcí blízkých cílům Nadace.

Správní rada Nadace Gideona Kleina:
      • JUDr. Jana Kleinová
      • PhDr. Eva Slavická
      • PhDr. Zuzana Vanišová

© 2003 - 2007 Nadace Gideona Kleina
Webdesign: © 2003 - 2007 Ondřej Vaniš